Güzel Sanatlar Fakültesi

 

2017 yılında kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın geleneksel ile çağdaşın harmanlandığı öğretim yollarıyla, evrensel özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın sanatçılar yetiştirmeyi, sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, gözlemleme ve yorumlayabilme yetisini, kazandırmayı amaçlamaktadır. Sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü oluşturmak için, uluslararası sanat alanında adını duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla, eğitim vermektedir.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, birebir danışmanlık anlamında yararlanabildikleri öğretim üyeleri ile iletişim anlamında güçlü sosyal ilişkiler kurabilmektedir. Ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi ulusal ve uluslararası eğitim hareketliliği programlarından yararlanabilmektedir. Üniversite yerleşkesinde diğer fakültelerin öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla disiplinlerarası anlamda ilişkiler kurulmakta, sosyal imkânların çeşitli ve zengin olması, öğrencilere kültürel, sosyal ve spor faaliyetlerini yakından takip edebilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca sergi ve konferans salonlarında gerçekleştirilen organizasyonlara katılımları kendilerini geliştirme olanakları sağlamaktadır.

 

Misyon: Çağdaş sanatın evrensel dilini kullanarak, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, çağın gerektirdiği bilgi beceri ve yetenekleri birleştirerek etik değerleri özümseyen, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler üretebilen, sanatı bilimsel içeriği ile çözümleyerek kazanımlarını toplumun her kesimi ile paylaşma becerisine sahip üretken bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon: Akademik ve sanatsal yeterliliklerini kazanmış yetkin bilim insanları yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanan, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen, eğitim-öğretimin daha nitelikli yapılabilmesi için donanımlı fiziki imkanlar sunabilen, öğrenci, akademik ve idari personeline huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabilen, çağdaş eğitim programları ve sanatsal-kültürel etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte, sanat ve bilim yuvası olmaktır.