Prof. Dr. Nuray GÜMÜŞTEKİN

 

PersonelArtboard 7.jpg

 

Yaşama sanatla dokunmak;

Hızla değişen dünyanın değişken yapısı ve dinamizmi, her alanda; donanımlı, yaratıcı, üretken ve duyarlı bir kişiliğe sahip bireylerin varlığını gerektirmektedir.

Bunların arasında günümüzün en paha biçilmez değeri ise yaratıcı insan gücüdür. İnsanın yaratıcı” gücünün ortaya çıkarılması, duyguların eğitimi “İnsanın Estetik Eğitimi” yani Sanat Eğitimi ile sağlanabilir. En zor ve en uzun süreli eğitim biçimi olan Sanat Eğitimi, bireye estetik bir duyarlılık ve farkındalık kazandırmayı hedefler. Özgün buluş yeteneği ve kişisel bakış açılarının çeşitliliği, çözüm odaklı pratik düşünme yeteneğini geliştirir.

 

 Yeteneğin ortaya çıkarılması, yeteneğin eğitilerek evrensel düzeye çıkarılmasından daha kolaydır. Bu anlamda sanatın kendisi gibi eğitimi de çeşitli sanat dalları arasındaki geçişleri ve bu geçişlerin tarihsel süreçlerini bilmeyi gerektirir.

 

Çağdaş bir eğitim anlayışının bulunduğu ortamda; yeteneğini aldığı sanat eğitimi ile geliştiren, duyarlılığı gelişmiş, beğeni düzeyi yükselmiş, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler, içinde yaşadıkları toplumun beğeni düzeyini de olumlu yönde etkileyeceklerdir.

 

Güzel sanatlar alanında öncelikli olarak tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesine öncülük eden bir eğitim kurumu olmayı amaçlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluş tarihi olan 2017 yılından bu yana, çağdaş bir eğitim anlayışıyla bu sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır ve çalışacaktır.

 

Prof. Dr. Nuray GÜMÜŞTEKİN

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan V.