Fakülte Kalite Komisyonu

 

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan ya da  Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Nuray GÜMÜŞTEKİN

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Eda ÇORBACIOĞLU GÖNEZER

Üye

Fakülte Sekreteri

Dr. Seçil SEVER DEMİR

Üye

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ilgım KILIÇ TAPU

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Üye

Arş. Gör / Öğr. Gör.

Araş. Gör. Uygur BÜRÜNGÜZ / Araş. Gör. Çisil ÖZYAMAN

Üye

İdari Personel

Ebru GÖKTÜRK

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Berk ŞAHİN

Üye