Müzik Bölümü, 2018-2019 eğitim/öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. Müzikoloji (Müzik Bilimleri) programları, sanatçı kimliğini özümsemiş, katılımcı, paylaşımcı, özverili, üretilen bilgi ve teknolojiyi ulusal-uluslararası düzeye yayabilen, Türk kültürünü benimsemiş, geçmişten gelen birikimini yerelden evrensele taşıyarak modern imkanlarla birleştirebilen, çok yönlü, araştırmacı ruhuna sahip, yetenekli, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, araştırmacı, müzik bilimcileri yetiştirmeyi hedefler. Bu hedefler doğrultusunda 4 yıllık eğitim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde dersleri ve ders içeriklerini belirli zaman aralıkları içerisinde güncelleyerek daha ileri düzeye taşımayı amaçlar.Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel ve kamu kurumlarında, eğitimci, akademisyen, müzik danışmanı olabilmenin yanı sıra, yazılı, görsel ve işitsel medyada eleştirmenlik, müzik yazarlığı, program yapımcılığı, Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde iş imkanlarına sahip olabilirler.

 

Misyonumuz

Çağdaş sanatın evrensel dilini kullanarak, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, çağın gerektirdiği bilgi beceri ve yetenekleri birleştirerek etik değerleri özümseyen, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler üretebilen, müziği bilimsel içeriği ile çözümleyerek kazanımlarını toplumun her kesimi ile paylaşma becerisine sahip üretken bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Akademik ve sanatsal yeterliliklerini kazanmış yetkin bilim insanları yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanan, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen, eğitim-öğretimin daha nitelikli yapılabilmesi için donanımlı fiziki imkanlar sunabilen, öğrenci, akademik ve idari personeline huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabilen, çağdaş eğitim programları ve sanatsal-kültürel etkinlikleri ile ulusal ve uluslararsı düzeyde tercih edilen bir fakülte, sanat ve bilim yuvası olmaktır.