Misyonumuz


Bölümümüz lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermek üzere özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlere bağlı, vizyon sahibi, disiplinler arası çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın, çağdaş sanatın evrensel dilini kullanarak, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, çağın gerektirdiği bilgi beceri ve yetenekleri birleştirerek özümseyen, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler üretebilen, geleneksel değerleri çağdaş değerlerle harmanlayarak özgün tasarımlar yapabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarını gözeten, kültür-sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde  katma değeri yüksek eserler yaratabilen, teknolojik yenilikleri takip ederek alanında kullanabilen, rekabetçi, kendine güvenen, üretken ve yenilikçi, esnek ve özgür düşünebilen, etik sorumluluğa sahip sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek.


Vizyonumuz


Akademik ve sanatsal yeterliliklerini kazanmış yetkin bilim insanları yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanan, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen, eğitim-öğretimin daha nitelikli yapılabilmesi için donanımlı fiziki imkanlar sunabilen, öğrenci, akademik ve idari personeline huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabilen, çağdaş eğitim programları ve sanatsal-kültürel etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir sanat ve bilim yuvası olmaktır.