Bölüm Hakkında

 


İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Grafik Tasarım Bölümü, ülkenin grafik tasarım alanında eğitim veren fakülteleri arasında yerini almıştır. Grafik Tasarım Bölümü, alanda nitelikli tasarım/sanat bilgisine ve kültürel birikime sahip, yaratıcılık gücü yüksek, donanımlı, teknik olanakların gün geçtikçe arttığı küreselleşen dünyada görsel tasarım problemlerini çözebilecek, çağdaş bir anlayışla çağın gerektirdiği donanımı yetkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Ayrıca yirmi birinci yüzyılda kuramsal, kavramsal ve yaratıcı düşünme yeteneklerini öne çıkaran, eleştirel bir bakış açısını ön planda tutan ve kapsamlı bir eğitim modelini hedefleyen Grafik Tasarım Bölümü, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde uzmanlık alanlarına yönelik eğitim modelini, öğrenci merkezli bir anlayışla benimseyerek; öğrencilerin kuramsal, pratik ve analitik yetkinliklerini geliştirmelerine yardım eden; yaratıcı ve yetkin grafik tasarımcılar, illüstratörler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Grafik Tasarım Bölümünün mezun profili; iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Bölüm bu hedefi gerçekleştirmek için, çağdaş donanım altyapısından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitimci kadrosundan yararlanır.


Grafik Tasarım Bölümü; fakülte bünyesinde bulunan atölyeleri ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkân verecek yeterliktedir. Bu imkanlar sayesinde öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenebilecekler, piyasa ile kurulan yakın ilişki sayesinde, gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelecekler, çözümler üretip hayata aktarılabilecekler ve kurum destekli projeler yapabileceklerdir. Bu Bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi pek çok alanda çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitim olanaklarıyla alanın akademisyen gereksinimine de cevap verebileceklerdir.

 

 

Misyonumuz

 

Grafik Tasarım Bölümü, alanda nitelikli tasarım/sanat bilgisine ve kültürel birikime sahip, yaratıcılık gücü yüksek, donanımlı, teknik olanakların gün geçtikçe arttığı küreselleşen dünyada görsel tasarım problemlerini çözebilecek, çağdaş bir anlayışla çağın gerektirdiği donanımı yetkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Vizyonumuz

 

Yirmi birinci yüzyılda kuramsal, kavramsal ve yaratıcı düşünme yeteneklerini öne çıkaran, eleştirel bir bakış açısını ön planda tutan ve kapsamlı bir eğitim modelini hedefleyen Grafik Tasarım Bölümü, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde uzmanlık alanlarına yönelik eğitim modelini, öğrenci merkezli bir anlayışla benimseyerek; öğrencilerin kuramsal, pratik ve analitik yetkinliklerini geliştirmelerine yardım eden; yaratıcı ve yetkin grafik tasarımcılar, illüstratörler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.